0
0

باز امید

جاودانگی یک اثر نمایش توانایی خود ارتباط با دنیای مجاور

درباره ما

 

 

بازنشستگی و متعاقب آن، سالمندی فرآیند طبیعی زندگی هر فرد است. در این برهه از زندگی تغییرات بسیاری از نظر جسمی، روانی و اجتماعی بخصوص در فضای اقتصادی ایران در این افراد ایجاد می‌شود. این تغییرات ممکن است روی نیازها، واکنش ها و رفتارهای این گونه افراد اثر گذاشته و باعث متفاوت شدن نیازهایشان در جامعه بشود. این دوره می تواند با حالات مثبت و منفی همراه گردد. اما این وظیفه خانواده فرد و بعد جامعه و دولت هاست که به این گونه توجه نمایند. مهم ترین بخش زندگی این گونه افراد محل زیستشان است یعنی جایی که در آن رشد یافته، زندگی کرده و شاهد بزرگ شدن فرزندان خویش بوده‌اند؛ از این‌رو لازم است همراهان سالمندان به‌ویژه نسل جوان که از نظر جسمی و روانی ممکن است فرسنگ‌ها با فرد سالمند در خانه فاصله داشته باشند، ضمن آشنایی بیشتر با دنیای سالمندان خود را آماده بهره‌برداری از تجارب و جنبه‌های مثبت فراوان این گروه سنی در جامعه به‌ویژه درون خانه کرده و زندگی سرشار از آرامش برای سالمندخویش رقم زنند.

امروزه نباید دوران پس از بازنشستگی و سپس سالمندی را دوران از کار افتادگی، کسالت، کهولت و انزوا دانست و مثلا فقط به انتظار مرگ نشست. بلکه همانگونه که جامعه شناسان گفته اند این مرحله از عمر،  دوران سوم زندگی است. در جامعه ما افراد به طور متوسط تا ۸۰  سالگی امید به زندگی دارند. به همین دلیل، همه باید کمک کنند که با نقش های جدیدی که مطابق با وضعیت آنهاست این دوره به دوره ای نسبتاً فعال و رضایت بخش بدل شود. برنامه ریزی صحیح  و استفاده  از وجود سالمندان و تجربیات آنها، هم  تنهایی آنان را برطرف می کند  و احساس بی اثر بودن را در آنها از بین می برد و هم منبعی مفید  و ارزشمند از معلومات و تجربیات را در اختیار جوانان نسل بعد قرار می دهد. سایت بازامید که برای دوران بعد از بازنشستگی طراحی شده سعی دارد که به میلیونها هموطن و غیر هموطن کمک کند تا از این سنین خود بیشتر بهره برند و به انتقال تجارب و مهارت های ارزشمند خود به دیگران بپردازند. ما در این سایت، به همه کمک می کنیم تا سایت را از خود بدانند، سایت را پربار کنند، نیازهای خود را بدینوسیله تامین نمایند، مشکلات خود را با دیگران مطرح کنند، جواب سوالات خود را بیابند و در مجموع بهترین لحظات زندگی را در این سایت بگذرانند و به یکدیگر کمک کنند تا این دوره هم شیرین، مثمر و پر خاطره گردد.
هدف اصلی ما در این سایت، آسایش و راحتی و سلامت بیشتر بازنشستگان، سالمندان و جوانان پرشور دیروز و نیز خانواده های آنان است.‏ ‏

بازگشت به خانه